Day

april 2, 2019
Under hösten 2018 installerade Svenska Skogsplantor, som är en del av Sveaskog, tolv pelletseldade värmepannor i Vibytorp och Trekanten. Nu värms växande skogsplantor med hjälp av nära koldioxidneutral bioenergi från pellets vilket minimerar koldioxidutsläppen från anläggningarna till nästan noll.Veosol har levererat, monterat och startat pelletsvärmelösningen. Ovan text är ett inledningen till en artikel i tidningen...
Read More