Följ vårt största solprojekt hittills

I Askersund spirar framtidstron och på den här fastigheten har Veosol fått i uppdrag att installera ett nyckelfärdigt solkraftsystem på 366 kWp. Fastigheten kommer att bekläs med 938 helsvarta solceller á 390Wp styck. Projektet utförs i nära samarbete med beställaren, samt våra samarbetspartners Wani El, Garantitak i Kumla AB och SÖE Konsult AB.

Hur projektet framskrider följer ni bäst på vår facebook eller instagram.

Vi är också glada att ha kunnat anpassa storleken på kraftverket utefter kundens förutsättningar! Istället för att förhålla oss till tidigare 255 kWp så gäller från första juli i år ett fördubblat maxtak på 500 kWp för undantag från skatteplikt för egenproduktion från solenergi. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/utokad-befrielse-fran-energiskatt-for-egenproducerad-el/