Om Veosol

Sol- & bioenergi sedan 1995

Veosol har sedan starten 1995 arbetat med solenergi- och bioenergilösningar för uppvärmning av såväl privata villor som kommersiella fastigheter, lantbruk och industrier. Vår målsättning är att leverera högkvalitativa produkter och kundanpassade lösningar samt att vara en långsiktig partner genom att finnas hands för frågor och service även efter genomförda installationer. Med 30 års erfarenhet av förnybar energi kan vi på Veosol hjälpa dig med konsultationer, nyinstallation, service och underhåll.

Veosol har sedan starten i Nerikes Kil, strax utanför Örebro, växt kontinuerligt, både organiskt samt genom uppköp. Sedan 2013 ingår DBOs Pelletsvärme AB, 2014 Lantmännen Bygglant’s värmeavdelning, 2015 Sparlågan i Mälardalen AB samt 2021 Veosol Energi AB under Veosols flagg.

Vårt huvudkontor finns idag på Boställsvägen 4 i Örebro och vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela landet. 2020 öppnade vårt centrallager i Hjortkvarn och från 2022 finns även en filial i Skövde. Vi är just nu över 20 medarbetare på Veosol med bred erfarenhet inom hållbara energilösningar.

Service

Kompletta underhålls- och serviceavtal

Veosol firar 25 år som serviceföretag i biobränslebranschen!

Vi har över 500 st serviceavtal med våra kunder, vi rekommenderar Er som kund att teckna ett underhålls- och serviceavtal med oss.

Vi hjälper givetvis alla som är i behov av service, men vid extrema situationer som kall väderlek under långa perioder måste vi prioritera de som valt att teckna avtal med oss.

Veosol servar och underhåller Pellets-, Flis-, Halm-, Ved-, Sol-anläggningar, allt från villa, lantbruk, industri upp till större fastighetsbestånd.

Vi utför service på de flesta fabrikat och har reservdelar i lager till ”våra” fabrikat.