Rutiner kring lagring av personuppgifter

Som ny kund till Veosol Teknik AB begär vi ditt tillstånd för att lagra personuppgifter om dig och din anläggning i vårt kundregister. Vi behöver lagra och behandla dessa uppgifter för att kunna upprätthålla information om dina offerter, avtal och fakturor, erbjuda ROT-avdrag, samt hantera garantier som gäller för din anläggning och för reservdelar, samt boka in planerad service och reparationer och byte av reservdelar, samt spara information om tidigare service och installation på din anläggning.

De uppgifter vi vill samla in är namn, person- och kontaktuppgifter till ägare av fastigheten, namn, adress, telefonnummer till bostad och mobiltelefon. Vi samlar information om offerter, avtal, maskintyp och serienummer, information om planerade och tidigare arbeten och byte av reservdelar. Informationen lagras i kundregister, register för arbetsorder samt i kundreskontra.

Du avgör själv om du vill lämna dessa uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att behandlas av en administratör som tar emot felanmälan, tekniker som utför arbete på din anläggning och som ansvarar för garantiärenden, samt ekonom som har i uppdrag att ta fram fakturor.

Du kan efter skriftligt undertecknad ansökan som du skickar till Veosol Teknik AB begära att få dina uppgifter borttagna eller ändrade, detta enligt EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Du kan även begära information om hur Veosol Teknik AB behandlar dina personuppgifter samt vilken information Veosol Teknik AB samlar in.