Industri

Bussarna i Tierp

Varmhållning
Veosol har levererat och installerat den nya pannan på 300kW som används för att värma upp en industrilokal, en tvätthall för bussar samt en uppställningsplats för 30 bussar.

Värmen till bussarna och tvätthallen kommer från en värmecentral som ligger i en industrilokal som ägs av verkstadsföretaget MF Produktion. Det är ägaren Mats Floods intresse för energi som har drivit på investeringarna för att förbättra fastighetens energieffektivitet.

Energikartläggning
– Det började med att man genomförde en energikartläggning för hela verksamheten. En av åtgärderna blev att byta två gamla oljepannor från 1970 till något mer kostnadseffektivt och klimatsmart. Ett upphandlingsunderlag togs fram och man bjöd in ett antal tänkbara leverantörer… Läs vidare i länken nedan:

https://bioenergitidningen.se/pellets/pellets-ersatter-olja-for-att-varma-bussar-i-tierp