Solel och solvärme – solenergi som energikälla

Vill du installera solceller i Skara?

Solenergi och framför allt solceller som energikälla är en starkt lysande kraft som har stått för ett dramatiskt ökat i intresse de senaste åren, hos såväl privatpersoner som hos företag, lantbruk och fastighetsägare. Att både spara pengar i den egna plånboken och samtidigt göra ett miljömässigt hållbart val, det känns rätt i magen hos de flesta.

Solenergi bygger på att ta vara på solens strålar och omvandla det till energi. De två mest förekommande teknikerna inom solenergi är solceller som omvandlar solens energi till elektricitet och solfångare som omvandlar solens energi till värme.

Stora anledningar till att solenergi växt och fortsätter växa i popularitet är att det är en 100% förnybar energikälla, att det är underhållsfritt, att det ger en viss självförsörjning och gör kunderna mindre utsatta för en alltmer volatil elbörs, samt att det för privatpersoner från 2021 är avdragsgillt med det gröna avdraget.

Med Veosol slipper du krångel och gör en trygg investering som är både lönsam och bra för miljön. Vi är experter på både solel och solvärme som med lång erfarenhet står för kvalitet, säkerhet och innovation. Låt oss hjälpa dig med ditt eget solkraftverk, kontakta oss för en kostnadsfri offert för solceller i Skara med omnejd.

Veosol i Skara

Sedan 2022 finns Veosol Energi AB även med lokal verksamhet i Skövde för att bättre kunna serva våra kunder i Västergötland – Lidköping, Skara, Vara och Mariestad med omkringliggande områden. Det var ett naturligt steg berättar VD Johan Ingvarsson, som själv är uppvuxen i trakterna:

”I vårt affärsområde för bio-energi har Veosol redan ett större antal befintliga och återkommande kunder i Västergötland. I tillägg till det befintliga kundunderlaget i området ser vi också en mycket stark efterfrågan efter Veosols affärsmodell när det gäller installation av solenergi, energilager och laddlösningar. Västergötland har en stark historik när det gäller investeringar i förnyelsebar energi och vi fortsätter helt enkelt med att vara en seriös och trygg partner i en het bransch.

 Vår ambition är fortsatt att sätta kunden i centrum, arbeta med egen välutbildad personal och följa de lagar och regler som gäller vid våra montage. Vi är vidare övertygade om att vår affärsidé: Ensuring a sustainable future, by being the best enabler of solar powered energy leder till rätt prioriteringar i det långa loppet för våra kunder och ger ett hållbart företagande.”

Du hittar oss i våra lokaler på Hasslumsvägen 13 i Skövde. Önskar ni komma i direktkontakt med oss så når ni oss på 0500 – 45 00 22 eller via vårt intresseformulär här på hemsidan.

Solel genom Veosol Skara

Solel via solceller – ett ansvarsfullt alternativ

Solenergi genom Veosol Skara

  • Bra för miljön, Solen är en förnybar energikälla och solceller genererar flerdubbelt med energi under sin livscykel än vad som går åt i produktion, transport och installation. De är dessutom i princip helt återvinningsbara.
  • Lönsamt, Vi försöker alltid hitta den lösning som är bäst anpassad efter dina specifika behov och ger mest för pengarna.
  • Tryggt, Veosol har funnits i över 25 år och arbetat med Solenergi lika länge. Vi följer de lagar och regler som finns och installerar endast komponenter av högsta kvalitet.
  • Enkelt, Alltid! snabba svar, personlig service och lätta att ha att göra med. Vi hjälper dig från ax till limpa.

VEOSOL - ETT ANSVARSFULLT ALTERNATIV

Veosol är din ansvarsfulla installatör. Vi har funnits i över 25 år och tänker fortsätta att finnas där för att stötta våra kunder över tid. Som kund hos oss får du ta del av relevant information och specialerbjudanden på våra produker. När du bestämt dig för att investera i solceller så finns det många viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Du är också skyldig att kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. En felaktig installation kan till exempel leda till brand och har inte regelverket följts blir din försäkring ogiltig.

Vi sätter alltid säkerheten först och värnar om såväl dig som vår personal. Vi arbetar enligt Elsäkerhetsverkets och ditt försäkringsbolags riktlinjer. Samtliga montörer har genomgått fallskyddskurs och våra installationer följer Bas P och Bas U.

HUR FUNGERAR DET?

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk energi. När solens strålar träffar solcellens ovansida blir den negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, detta genererar likström. För att elen ska kunna användas eller levereras ut på elnätet krävs en eller flera växelriktare (beroende på anläggningens storlek) som gör om strömmen till växelström.

Panelerna kopplas i serie, typiskt i strängar om 15-25st. I en sådan krets ökar spänningen för varje panel som adderas och ligger ofta runt 500-1000 Volt.

HUR MYCKET EL KAN JAG PRODUCERA?

Du kan producera precis hur mycket el du vill, det som generellt begränsar är plats för panelerna samt storlek på huvudsäkring och/eller övriga inkopplingsmöjligheter på plats.

VAD HÄNDER MED DEN EL JAG INTE SJÄLV ANVÄNDER?

Överskottet av den producerade elen skickas ut på nätet och kvittas sedan på din elräkning. Olika elhandelsbolag har olika villkor. Välj det som passar dig bäst.

KAN JAG LAGRA EL?

Det blir mer och mer populärt att lagra el för egen användning, dels för att öka sin självförsörjning och minska beroendet mot elnätet, dels för att framtidens elektrifiering (såväl inom industri som inom hushåll) kräver ett annat tänk runt hur elektricitet distribueras. Vi tillhandahåller och konsulterar rådande alla storlekar och typer av energilagring.

VAD KRÄVS FÖR ATT VARA MIKROPRODUCENT?

Det finns idag två definitioner och det råder lite förvirring på marknaden vad som gäller. Vi reder ut begreppen:

 Så här säger ellagen
I 4 kap. 10 § ellagen definieras innehavare av mindre produktionsanläggningar. I tredje stycket särskiljs elanvändare som:

  • Har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere,
  • Producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt,
  • Och som under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Så här säger skatteverket
Länk till skatteverkets information

  • Mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som fastighetens anslutning till elnätet. Det innebär att elen matas in och matas ut via samma anslutningspunkt och att både inmatning och utmatning mäts via den anslutningspunkten.
  • Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

Skatteverket råder över skatteavdraget och uppfyller du kraven på 100A och samma inmatnings-/utmatnings-punkt så är du därmed berättigad till avdrag för mikroproduktion om 60 öre/kWh (maximalt 30 000 kWh eller den mängd kWh som du köpt in under året). Man kan alltså få avdrag för mikroproduktion även om man inte uppfyller ellagens definition. Det enda som händer i sådana fall är att ditt nätbolag har rätt att ta ut en administrativ avgift (avgiften brukar ligga mellan 0-2000 kronor).

HUR FUNGERAR DET GRÖNA AVDRAGET?

Från och med januari 2021 gäller det nya gröna avdraget för dig som installerar grön teknik. Skattereduktion är på maximalt 50 000 kronor per fastighetsägare och ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av solenergi, 50 procent vid installation av energilagring samt 50 procent vid installation av laddboxar och fungerar på samma sätt som rot och rutavdraget. Det vill säga du får avdraget direkt på fakturan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

VAD ÄR EN TYPISK ÅTERBETALNINGSTID PÅ SOLENERGI?

På Veosol kombinerar vi lång erfarenhet med en global leverantörskedja för att erbjuda varje kund en anpassad och kostnadseffektiv anläggning. Det betyder att vi ser till kundens förutsättningar och anpassar material och montage. Genom ett sådant arbetssätt når våra kunder nästan alltid en återbetalningstid under, eller väl under, tio år. Grovt räknat ger din investering alltså minst 10 procent avkastning per investerad krona.

HUR SPARAR JAG PENGAR PÅ SOLCELLER

Sänkt elräkning
Att producera sin egen el är både en välgärning mot vår natur och din plånbok. Du minskar din elräkning och framtidssäkrar mot prisökningar. Hur mycket du kan använda av din egen produktion beror på distributionen på din elförbrukning i kombination med solkraftverkets förutsättningar.

Nätnytta
Du hjälper elnätsbolagen och minskar förlusterna för överföring i elnätet. Detta kompenseras du för och hur stor ersättningen blir beror på vilket område du bor i.

Försäljning av överproduktion
När du säljer elen får du betalt av ditt elhandelsbolag. Priset på såld el växlar mycket mellan marknadens aktörer. Vi rekommenderar att du jämför.

Skatteavdrag
När du säljer elen får du dessutom göra ett ytterligre skatteavdrag om 60 öre/kWh när man upfyller kraven för att vara mikroproducent. För detta gäller att din huvudsäkring är max 100 Ampere, att elen matas in och ut via samma anslutningspunkt samt att både inmatning och utmatning mäts där.

Avdraget får då göras på högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och maximalt för 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

MONTAGE, FUNGERAR DET PÅ ALLA TAK?

Vi har montagelösningar för i stort sett alla typer av tak och lutning. Den enda taktypen vi inte monterar våra paneler på är eternittak, dels på grund av den strikta certifieringen för hantering av asbest, dels på grund av hållbarhet på anläggningarna vi levererar.

HUR SER PROCESSEN UT?

Vi inleder med ett första samtal runt kundens förutsättningar och ambitioner. Där agerar vi rådgivare och försöker tillsammans att komma fram till ett första utkast.

Utkastet följs sedan alltid upp med platsbesök hos kund för att validera förutsättningarna på plats samt för fortsatt dialog runt vad som blir bäst för båda parter.

Våra montage genomsyras av ett grundläggande säkerhetstänk. Vi följer riktlinjer från elsäkerhetsverket, ditt försäkringsbolag samt brandkåren. Samtliga montörer innehar ID06 och är utbildade samt behöriga för de arbetsuppgifter de utför.

Själva montagen går till som följer. Vi försäkrar oss alltid om att vi har ett godkänt fallskydd när vi monterar. Därefter monteras infästningar och skenor, följt av kabeldragning under panelfälten. Sedan monteras och kopplas solpanelerna enligt strängplan. När det är klart monterar vi växelriktare, den ska gärna placeras svalt och torrt och kräver en yta om cirka 1×1 meter, och förlägger de sista kablarna, varefter det är dags att driftsätta anläggningen och börja producera el.

Solvärme genom Veosol

Solvärme – ett komplement som är utmärkt

Solvärme är ett utmärkt komplement till de flesta andra energilösningar till en villa. Under perioden mars till oktober kan solvärmen ta hand om varmvattnet utan att det kostar dig en krona. Under halvåret tar din huvudsakliga uppvärmningslösning hand om jobbet. Den energi som går att utvinna ur solens strålar här i Norden räcker för att täcka värmebehovet för en vanlig familj i ett normalstort hus under mer än halva året. Det vill säga gratis energi hälften av året!

Förutom rena pengar sparar du också på slitaget på din ordinarie värmekälla och förlänger livet på den. Även det fördelaktigt ekonomiskt i långa loppet.