Referenser

En nöjd kund och ett gott arbete är självklarhet

referenser Bioenergi

Projekt Bioenergi

Lantbruk

Åsens säteri förbrukade årligen 110 m3 olja på sin spannmålstork. Men det var då. Hela anläggningen konverterades från olja till fastbränsle och istället för olja började gården driva torken med ved i längder upp till hela 4 meter.

Fastighet

I Glanshammar har Veosol konverterat eldningsolja till en modern pelletsanläggning. Den nya anläggningen förser såväl skola som äldreboende samt bibliotek och idrottshall med både värme och varmvatten.

Industri

Veosol har levererat och installerat den nya pannan på 300kW som används för att värma upp en industrilokal, en tvätthall för bussar samt en uppställningsplats för 30 bussar.
referenser Solenergi

Projekt Solenergi