PPAM + VEOSOL ENERGI = SANT

PPAM Solkraft AB förvärvar nu Veosol Energi AB tillsammans delar vi en lång historik av energilösningar med fokus på stora projekt inom industri samt en omfattande produktportfölj för villasegmentet. Veosol Energi AB hade en omsättning på över 40 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret, med en stark vinstmarginal.

PPAM Solkraft AB har återigen fördubblat sin omsättning och uppnått en imponerande omsättning på över 220 miljoner kronor.

Under det senaste verksamhetsåret har PPAM Solkraft AB ökat sin omsättning från 110 miljoner kronor till över 220 miljoner kronor. Trots betydande investeringar i produkter, kompetens och organisatorisk uppbyggnad för att möta den växande efterfrågan, har bolaget visat fortsatt goda resultat och bibehållit lönsamheten.

Tillväxten har skett både inom villasegmentet och genom framgångsrika större projekt, särskilt inom industri- och BRF-segmenten.

Förvärvet av Veosol Energi AB ger PPAM en bredare regional närvaro, en stabil kundbas och tillgång till nyckelpersoner som kommer att bidra till att utveckla den gemensamma verksamheten.

Tillträde sker per 19 Mars 2024.

PPAM SOLKRAFT AB UTSER NY VD

Styrelsen i PPAM Solkraft AB har utsett Johan Ingvarsson till ny VD. Johan har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom industrin och en gedigen bakgrund inom solenergilösningar från sin tidigare roll som VD för Veosol Energi AB.

Mikael Jacobsson, nuvarande VD, kommer att kvarstå i sin roll intill dess Johan tillträder. Därefter kommer han att fortsätta arbeta nära ägarna och styrelsen för att driva bolagets strategiska agenda och utforska nya marknadsmöjligheter.

”Jag är mycket glad och tacksam över styrelsens förtroende för mig att axla rollen som VD för koncernen. Jag ser fram emot att leda och utveckla den nya koncernen tillsammans med företagsledningen och alla medarbetare. Jag är övertygad om att våra gemensamma erfarenheter kommer att gynna verksamheten när vi strävar efter att leverera högkvalitativa energilösningar till våra kunder”, säger Johan Ingvarsson.