Fastighet

Glanshammars skola

FYRA FASTIGHETER – EN ANLÄGGNING

I Glanshammar har Veosol konverterat eldningsolja till en modern pelletsanläggning. Den nya anläggningen förser såväl skola som äldreboende samt bibliotek och idrottshall med både värme och varmvatten. Anläggningen är byggd enligt konceptet ”containercentral” vilket innebär att panncentralen är helt fristående och mobil om förutsättningarna i framtiden förändras. Containern placeras på ett stabilt fundament och kopplas därifrån in i de olika fastigheterna. Effekten av containercentralen har inte bara påverkat plånboken, den spar också ordentligt på vår miljö. Går du i liknande tankar? Hör av dig till oss.