HDG Compact 40-95

Marknadens mest moderna helautomatiska flispanna

För jord- och skogsbruk, kommersiella företag, en- och flerfamiljshus och för större objekt.

Bränslen
Flis, pellets, spån

Effekt
40, 50, 65, 80 och 95 kW
Individuella lösningar för bränsletillförsel

Fördelar hos marknadens mest moderna flispanna:
  • Full effekt; oberoende av bränslekvalite = Alltid varmt
  • Reglerar förbränningskammarens temperatur för bästa funktion och minsta slitage = Lång livslängd
  • Pålitlig och snabb tändning av bränslet = Värme fort, hela tiden
  • Automatisk rengöring av alla värmeväxlarytor = Lite skötsel
  • Bränsletransport med nya HDG CUT-CONNECTION med utbytbara skärblad = Få driftstörningar
  • Klippande övergång med 160×160 mm stor övergångsöppning
  • till cellsluss med 250 mm diameter = Klarar de flesta bränslen
  • Enastående verkningsgrad = Låg biobränsleförbrukning
  • Kompromisslös säkerhetsteknik = Lugn

HDG Compact 40-95 kW

HDG Compact 100-200 kW

HDG M 175-400 kW